World Česky Obchod a služby Hloubení a vrtání
12
Tato kategorie zahrnuje průmyslová odvětví, která se zabývají dobýváním volně se vyskytujících přírodních zdrojů v uhelných a rudných dolech, či dobýváním a hloubením prostranství (tunelů apod.)

kategorie 1

Další informace: 1

Artemia, s.r.o.
Studny a vrty pro tepelná čerpadla. Formuláře, kontakty a místa.
Carbongate
Výzkum a dodávky šungitových hornin pro využití v průmyslu a zemědělství.
Diamo státní podnik
Těžba a zpracování uranových rud a zahlazování následků po těchto činnostech.
Ferram, a.s.
Výroba důlních strojů, dopravníkových technologií, speciálních dílů a ocelových konstrukcí.
Geoengineering Ostrava
Projekční činnost v oborech mostních staveb, hornictví, podzemního stavitelství, vyztužování a geotechniky.
GET s.r.o.
Služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí, územního plánování a podnikového poradenství.
Granita s.r.o.
Hornická činnost, těžba, úprava a prodej kameniva.
Hydro Báňský Servis
Hydrogeologické posudky a projekty, legalizace studní, projekty studní, ložiskově-geologické a báňské projekty, těžba a úprava nerostných surovin, oceňování ložisek, marketingové studie v oblasti těžby.
Lomy Mořina
Hornická činnost, těžba a úprava kameniva.
Reno Šumava, s.r.o.
Přehled těžebních dolů a hornické činnosti.
TUBES s.r.o.
Projektování a realizace podzemních staveb, silničních a železničních tunelů a staveb pro metro.
Tunely
Legislativa a informace v oblasti dopravních a inženýrských staveb.

Tato kategorie v jiných jazycích: 15

[Candle Mozilla]
Poslední změna:
červen 5, 2012 at 15:15:04 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura