World Česky Obchod a služby Hloubení a vrtání
12
Tato kategorie zahrnuje průmyslová odvětví, která se zabývají dobýváním volně se vyskytujících přírodních zdrojů v uhelných a rudných dolech, či dobýváním a hloubením prostranství (tunelů apod.)

kategorie 1

Další informace: 1

Artemia, s.r.o.
Studny a vrty pro tepelnᠿerpadla. Formulῥ, kontakty a m.
Carbongate
Vzkum a dodᶫy ungitovch hornin pro vyuitpr?myslu a zem?d?lstv
Diamo stᴮdnik
T?ba a zpracovᮭ uranovch rud a zahlazovᮭ nᳬedk? po t?chto ?innostech.
Ferram, a.s.
Vroba d?lnstroj?, dopravnch technologipeciᬮda ocelovch konstrukc
Geoengineering Ostrava
Projek?nnnost v oborech mostnstaveb, hornictvodzemnstavitelstvyztuovᮭ a geotechniky.
GET s.r.o.
Sluby v oblasti geologie, bῳk頰rojekce, m??ictvivotnprost?edzemnplᮯvᮭ a podnikov騯 poradenstv
Granita s.r.o.
Hornickᠿinnost, t?ba, prava a prodej kameniva.
Hydro Bῳk Servis
Hydrogeologick頰osudky a projekty, legalizace studnrojekty studnoiskov?-geologick頡 bῳk頰rojekty, t?ba a prava nerostnch surovin, oce?ovᮭ loisek, marketingov頳tudie v oblasti t?by.
Lomy Mo?ina
Hornickᠿinnost, t?ba a prava kameniva.
Reno umava, s.r.o.
P?ehled t?ebndol? a hornick頿innosti.
TUBES s.r.o.
Projektovᮭ a realizace podzemnstaveb, silni?na elezni?ntunel? a staveb pro metro.
Tunely
Legislativa a informace v oblasti dopravna inenrskch staveb.

Tato kategorie v jiných jazycích: 15

[Candle Mozilla]
Poslední změna:
červen 5, 2012 at 15:15:04 UTC
Obchod a služby
Po?e
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetov韯bchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura