Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, dále se mluví o zpětném leasingu, kaptivním leasingu atd. Kromě leasingu nabízejí v poslední době leasingové společnosti i další produkty jako spotřebitelský (zákaznický) úvěr, splátkový prodej apod. Pro leasingovou společnost tyto produkty představují vyšší riziko a jsou proto většinou dražší než finanční leasing.
Arafin, a.s.
Leasing vozidel, strojů, zařízení a technologických celků, nemovitostí a spotřební techniky.
Bohemia, s.r.o.
Finanční a zpětný leasing vozidel a technologií zařazených do I. a II. odpisové skupiny. Poskytování leasingu na hmotný majetek s pořizovací cenou od 50.000 Kč.
GrenkeLeasing
Leasing výpočetní a kancelářské techniky pro ekonomické subjekty.
LKC - Leasingové a kapitálové centrum Chrudim, s.r.o.
Úvěry, půjčky, hypotéky, finanční leasing vč. zpětného, poradenství a finanční služby.
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
Leasingová společnost pro podnikatele i občany, profil společnosti, kontakty a formuláře.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Finanční, operativní a zpětný leasing dopravní techniky, strojů a zařízení.
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)
Informace o leasingu a spotřebitelském úvěru, statutární a programové dokumenty, informace o trhu vozidel, rozhodčí řízení a factoringové společnosti.

Tato kategorie v jiných jazycích: 14

[VeeDub_Mozilla]
Poslední změna:
říjen 18, 2014 at 15:35:06 UTC
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura