.
7edmička
[ Deti/Mládež ] Školský klub detí Trenčín. Obsahuje informácie o histórii, súčasnosti a budúcich akciach, krúžkoch a táboroch.
Centrum voľného času Bratislava
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Prehľad záujmových útvarov, klubov a oddelení.
Centrum voľného času Dunajská Streda
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Obsahuje náplň centra, fotoalbá a prehľad futbalových turnajov.
Centrum voľného času Esko Bratislava
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Informácie o krúžkach a akciach, rozvrhy, súťaže a tábory.
Centrum voľného času Magnet Lučenec
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Informácia o krúžkoch, fotogaleéria a akcie, tábory a výsledky súťaží.
Centrum voľného času Považská Bystrica
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Ponúka základné údaje, podujatia, informácie o krúžkoch a oddeleniach.
Centrum voľného času Senec
[ Deti/Mládež/Dospelá mládež ] Obsahuje prehľad záujmových krúžkov a činnosti, akcia a nástenky.
Tralaland
[ Deti/Mládež ] Letný detský tábor organizovaný ako republika s hlavou štátu, ministrami a bankou.
[Slovak Mozilla]
Posledná zmena:
November 13, 2012 at 12:45:04 UTC