V této kategorii najdete odkazy na stránky, na kterých se dozvíte něco o volbě povolání, potřebných zkouškách a znalostech.

Další informace: 2

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA)
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Poskytuje žákům a studentům rady při výběru vyšší školy, nabízí průvodce volbou povolání a pomůcky při problémech ve studiu.
Integrovaný portál MPSV: Charakteristiky povolání
[ Dospívající mládež (16-18) ] Poskytují informace o pracovních činnostech, prostředcích, podmínkách, potřebných průřezových znalostech a dovednostech, onemocněních vylučujících výkon povolání, osobnostních požadavcích, potřebném školním vzdělání a příbuzných povoláních.
Pro školy.cz
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Testy výběru povolání, znalostní a IQ testy.
Průvodce světem povolání
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Interaktivní průvodce výběru povolání pro žáky, studenty a ty, kteří chtějí změnit svoji kariéru. Obsahuje textové, obrazové a zvukové informace o více než 600 povoláních.
Volba povolání
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Článek rozebírající možnosti po ukončení základní školy.
Volba povolání
[ Dospívající mládež (16-18) ] Obsahuje informační zdroje pro profesní orientaci a volbu povolání a podrobnosti o charakteristických rysech člověka a znacích práce.
[Architect Mozilla]
Poslední změna:
listopad 9, 2014 at 3:45:07 UTC
Lidé a společnost
Předškoláci
Škola
Sporty a zájmy
Život mladých
All Languages
Počítače
Zábava
Hry
Zdraví
Zprávy a média