Velikonoce či pascha jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování, k němuž došlo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Hospodinem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet data Velikonoc). Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50).[1] Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení Velikonoc a Velikonoční homilii Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápají jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Příběh Velikonoc
[ Děti (12 a méně) ] Obsahuje Velikonoční příběh v podobě komiksu z knihy Kreslená bible.
Radio Praha - Velikonoce v České republice
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Obsahuje velikonoční recepty, svátky a oslavy, předvelikonoční půst, barvení vajec, jídelníček, křesťanské tradice a fotogalerie.
Rodina.cz: Velikonoce
[ Mládež (13-15) ] Články a zajímavosti z domova i ze světa.
Velikonoce
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Tradice a současnost, symboly Velikonoc, liturgie a texty.
Wikipedie: Velikonoce
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Předpokládané datum Ježíšovy smrti a vzkříšení, Velikonoce v katolické církvi, symboly a nenáboženské velikonoční tradice.

Tato kategorie v jiných jazycích: 2

[Christmas Tree Mozilla]
Poslední změna:
červen 1, 2015 at 9:54:04 UTC
Lidé a společnost
Předškoláci
Škola
Sporty a zájmy
Život mladých
All Languages
Počítače
Zábava
Hry
Zdraví
Zprávy a média