Stránky zaměřené na přírodopis, živé organizmy a biologii.

Další informace: 1

Atraktivní biologie
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Představuje základní oblasti biologie. Aktuality, kurzy, pomocné materiály, dokumenty a fotogalerie.
Biologická olympiáda
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Přehledy, soutěže, teoretické a praktické úkoly.
Biology.webz.cz
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Středoškolská biologie, geneticky modifikované organismy, zajímavosti a vědci.
Blaha Milan
[ Dospívající mládež (16-18) ] Molekulární regulace buněčného cyklu, reprodukce savců, klonování, molekulární biologie a biochemie. Obsahuje základní souhrny, SOČ, obrázky, odkazy a data.
Botanický herbář
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Plané, zahradní, pokojové, skleníkové, masožravé, léčivé, jedlé, jedovaté a halucinogenní rostliny opatřené fotkou a popisem.
Botany.cz
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Katalog druhů s obrazovou dokumentací růstu, flóra chráněných území a zajímavosti ze světa rostlin.
Buňka
[ Mládež (13-15) ] Projekt SIPVZ z biologie, chemie, ošetřovatelství a fyziky.
Delfíni
[ Dospívající mládež (16-18) ] Seminární práce Michala Pročkeho na toto téma.
Encyklopedie rostlin
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Botanický systém, seznam stromů, fotografie rostlin a rejstřík odborných názvů.
Encyklopedie rostlin - garten.cz
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Internetová databáze rostlin. Možnost vyhledávání podle různých výběrových kritérií.
Hlas pro tento den
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Obsahuje originální zdokumentované hlasy ptáků, možnost identifikace, popis druhu a ilustrace.
Hununpa - databáze hub
[ Mládež (13-15) ] Seznam hub. Obsahuje základní charakteristiku, rozdělení na jedlé, nejedlé, jedovaté a obrázek nebo fotografii.
Hununpa - databáze ptactva
[ Mládež (13-15) ] Seznam ptactva. Obsahuje základní charakteristiku a obrázek nebo fotografii.
Hununpa - databáze rostlin
[ Mládež (13-15) ] Seznam rostlin. Obsahuje základní charakteristiku a obrázek nebo fotografii.
Hununpa - databáze ryb
[ Mládež (13-15) ] Seznam ryb. Obsahuje základní charakteristiku a obrázek nebo fotografii.
Hununpa - databáze stromů
[ Mládež (13-15) ] Seznam stromů. Obsahuje základní charakteristiku a obrázek nebo fotografii.
Hununpa - databáze zvířat
[ Mládež (13-15) ] Obsahuje základní charakteristiku, zařazení a obrázek nebo fotografii.
iABC.cz: Příroda
[ Mládež (13-15) ] Obsahuje články a diskuse k nim.
Johann Gregor Mendel
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Životopis a shrnutí genetických zákonů.
Kamenožrout
[ Dospívající mládež (16-18) ] Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze pro studenty středních škol. Dále obsahuje kalendář akcí a exkurzí.
Květena České republiky
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Stránky věnované české flóře.
Mapa ZOO Praha
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Virtuální procházka s výkladem o zvířatech a fotogalerií.
Masarykova základní škola ve Velké Bystřici: Testy
[ Mládež (13-15) ] On-line testy lidské tělo, zvířata a rostliny.
Odhalení
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Sledování života čtyř goril nížinných v pavilonu v pražské zoologické zahradě 24 hodin denně. Obsahuje interaktivní mapu pavilonu, foto a videogalerie, články a diskuse.
Odysea
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Online sledování cest tažných ptáků se zápisy tras a mapami.
Pravěký svět
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Dinosauři, vznik a vývoj Země, přehled masožravců i býložravců, krajiny i muzea.
Ptáci Aves
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Novinky, články a fotografie, záznamy pozorování a kvízy.
Přednášky
[ Dospívající mládež (16-18) ] Obecná morfologie živočichů ve formátu PDF, do seznamu jsou vloženy PowerPointové prezentace.
Příroda
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Články, informace a fotografie o dění v přírodě.
Příroda.cz
[ Mládež (13-15) ] Odborný ekologický a přírodovědný slovník.
Přírodopis.eu
[ Mládež (13-15) ] Výukový program "Botanika - Zelená příroda" pro ZŠ s fotogalerií, aktualizacemi a prezentacemi ve formátu PPT.
Rozhlas.cz: Zázraky přírody
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Obsahuje poučná povídání o přírodě.
Savci
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Internetová encyklopedie třídy Mammalia. Teorie, systém, galerie, dotazy a literatura.
Testpark.cz: Biologie
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] On-line testy z přírodopisu a biologie v různých úrovních a hodnocení.
Testy - přírodopis
[ Mládež (13-15) ] Buňka, členovci, dřeviny, jednoděložné, dvouděložné a krytosemenné rostliny, houby, kroužkovci, obojživelníci, orgánové soustavy člověka a jeho vývoj, ptáci a savci.
Tuleni a spol.
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Seminární práce "Život a ochrana mořských savců v severním Norsku".
Vítejte na Zemi...
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Multimediální ročenka MŽV ČR na téma krajina, voda a vzduch. Obsahuje animace, puzzle, hry a testy.
WildAfrica.cz
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Encyklopedie zvířat a informace o chráněných rezervacích.
ZOO Ohrada
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Přehled zvířat. Uvádí základní údaje a fotografie, způsob života, rozmnožování a výskyt.
Zoo Praha - Lexikon zvířat
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, měkkýši, korýši, hmyz a ostatní bezobratlí.
ZŠ Lípa: On-line testy
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Bakterie a houby, krytosemenné, nahosemenné a výtrusné rostliny, obojživelníci a plazi, prvoci, ryby, vzdušnicovci, savci a ptáci.
Šelmy.cz
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Informační server a diskuse o velkých šelmách.

Tato kategorie v jiných jazycích: 11

[Carnivoromoz]
Poslední změna:
duben 9, 2016 at 5:24:04 UTC
Škola
Sporty a zájmy
Život mladých
All Languages
Počítače
Zábava
Hry
Zdraví
Zprávy a média
Lidé a společnost
Předškoláci