Stránky obsahují odkazy na dějepisná (historická) témata a pojednání.
Boiohaemum
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Výukový informační internetový portál věnovaný historii - od pravěku po středověk a poskytující informace jak předkové žili, co po nich zůstalo a jak se k tomu stavíme dnes.
Encyklopedie dějin města Brna
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Zahrnuje známé osobnosti, ulice, památkové objekty, události související s jihomoravskou metropolí.
Faber
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Středověké město, hrad a vesnice. Zobrazuje středověk, jeho život, řemesla, šerm, hudbu, tanec, kouzelníka, kejklíře i sokolníky.
Franklin Delano Roosevelt
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Referát o životě prezidenta, který vedl USA za Velké hospodářské krize a 2. světové války.
Habsburkové
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Zajímavosti ze života arcivévodů a arcivévodkyň, rodokmeny Arcidomu Habsburského a Habsbursko-Lotrinského. Má přehled erbů, životopisy a zajímavosti.
Keltská Evropa
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Slouží k prezentaci keltského dědictví jako kulturního a ekonomického základu "první sjednocené Evropy".
Neviditelné oběti komunismu
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Studentský historický projekt zaměřený na výzkum mezi exulanty a emigranty v Kanadě.
Sv. Jan Nepomucký
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Jeho život a umučení ve světle současné historie a antropologie.
Topsid.com
[ Dospívající mládež (16-18) ] Informace o 2. světové válce, bitvě o Británii, letadlech, raketách a námořnictvu.
Vikingové
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Historie Vikingů, zbraně a lodě, způsob života, bohové, kultura a runové písmo.
Wikipedie: České královny
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Biografie a profily českých královen.

Tato kategorie v jiných jazycích: 12

[St. Mozilla]
Poslední změna:
září 3, 2015 at 9:15:05 UTC
Škola
Sporty a zájmy
Život mladých
All Languages
Počítače
Zábava
Hry
Zdraví
Zprávy a média
Lidé a společnost
Předškoláci