Adult World Česky Internetové obchody
2
Tato kategorie slouží pro umísťování odkazů na Internetové obchody zaměřené na erotické zboží.

Co je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na které se nabízí k prodeji zboží či služby a to tak, že je lze objednat z domova. Aby se stránky daly považovat za internetový obchod musí obsahovat
 • názvy a důležité paramtery nabízeného zboží či služeb
 • ceny zboží nebo služeb, z nichž jednoznačně vyplývá, zda jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, mají-li k nim být připočítávány
 • aplikaci pro objedání nebo informace jak lze zboží či služby objednat z domova
 • Stránky, které toto nesplňují, nepovažujeme za internetové obchody a nebudou v této kategorii zařazeny - lze je však zařadit v jiné méně náročné tématické kategorii (pokud splní podmínky příslušné kategorie).


  Co musí internetový obchod splňovat, aby mohl být zařazen?
  Nezařazujeme všechny internetové obchody, ale snažíme se vybírat kvatlitní a dobré obchody. Obchody posuzujeme podle jejich stránek.

  Obchod musí splňovat zákonné podmínky a nesmí zákonu odporovat! Zejména musí být na stránce obchodu snadno dohledatelné tyto údaje:
  • Kontaktní a identifikační údaje:
   • obchodní firma nebo jména a příjmení
   • sídlo právnické osoby či bydliště fyzické osoby
   • identifikační číslo IČ
  • informace o možných způsobech platby
  • náklady na dodání (měly by být na stránce konkrétně uvedeny, pouhý odkaz na ceník jiných společností vidíme neradi) a způsoby dodání či plnění (dodací podmínky)
  • informace o tom jak a kde zboží či služby reklamovat
  • informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (nevztahuje se na případy uvedené v zákoně) - zdůrazňujeme, že dodavatel nesmí klást v tomto směru žádné podmínky nad rámec občanského zákoníku! Zákazník má právo v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zboží rozbalit (kromě případů uvedených v zákoně) a odzkoušet jej (stejně jako má možnost odzkoušet si zboží v kamenné prodejně) a podmínky ho v tomto nesmí nijak omezovat. Rovněž nesmí dodavatel požadovat žádné poplatky za odstoupení od smlouvy dle zákona - smí si pouze odečíst prokazatelně vynaložené náklady, které vynaložil na odeslání zboží spotřebiteli. V praxi obchod nesmí například vyžadovat vrácení neporušného zboží, vrácení zboží v neporušeném obalu, vrácení zboží bez známek používání atd (samozřejmě vyjma případů, které uvádí zákon). Na druhou stranu může mít obchod v podmínkách, že nevrátí peníze za poškozené zboží, přičemž poškození vzniklo vinou zákazníka (ne však poškození na něž měla vliv vada výrobku)!
  • Doplňující informace (zákon je nevyžaduje, ale my ano):
   • reklamační řád - není sice ze zákona vyžadován avšak vycházíme z toho, že dobré obchody nic netají a zveřejní ho
  Obchod také nesmí mít takové podmínky, tak aby zákazníka stavěl do nevýhoné pozice vůdči tomu jaká práva mu dává občanský zákoník - například nutit spotřebitele podřídit se ve smluvním vztahu obchodnímu zákoníku.

  Obchod by měl mít jednoznačné podmínky tak, aby pokud možno nepřipouštěly různé varianty jejich výkladu. Rovněž by měly na stránce být snadno dohledatelné všechny dokumenty, na které se odkazuje (např ceník dopravy).

  Obchod, který tyto podmínky nesplňuje by neměl být v sekci internetových obchodů vůbec zařazen.

  Editor může ve specifických případech rozhodnout o zařazení obchodu, který nevyhovuje tímto podmínkám - například u hygienického zboží lze akceptovat i obchod, který neakceptuje odstoupení od smlouvy, když je výrobek použit. I když je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovat například podmínku, že nelze vrátit použitý zubní kartáček atd.

  O zařazení příslušného obchodu rozhoduje editor dle zdravého rozumu, tak aby zařazený obchod byl přínosem pro uživatele a uživatel o něm na základě jeho obsahu nemusel pochybovat.

  Další informace: 1

  Adult.CZ
  Prodej CD-ROMů a DVD, knih, prádla, oblečení a erotických pomůcek.
  SexShop.cz
  Prodej erotických pomůcek, filmů a spodního prádla.

  Tato kategorie v jiných jazycích: 21

  [Grocery Shopping Mozilla]
  Poslední změna:
  prosinec 22, 2014 at 6:24:07 UTC
  Kultura
  Obchod a služby
  Počítače
  Hry
  Zdraví
  Domov
  Zpravodajství
  Volný čas
  Reference
  Státy a regiony
  Věda
  Internetové obchody
  Společnost
  Sporty
  All Languages